Protegim davant la covid-19

Tenim cura dels nostres empleats i els nostres clients

A Protegim, la seguretat és la nostra prioritat.  Estem al dia i respectem de forma rigorosa les normatives i les recomanacions de la Generalitat i l’Estat davant la Covid-19

Protegim Covid19

Per a la tranquil·litat de la teva família

Apliquem les recomanacions de prevenció i higiene a les nostres visites tècniques.

Protegim Prevenir contagis

Per a la seguretat dels nostres treballadors

Dotem als nostres equips dels Equips de Protecció Individual (EPIs) i dels protocols d’actuació per prevenir contagis.

Extremem les precaucions quan anem a casa dels nostres clients

T’informem de les mesures que prenen els nostres instal·ladors a les visites tècniques.

Dotem als nostres equips dels Equips de Protecció Individual (EPIs) i dels protocols d’actuació per prevenir contagis.

Amb un termòmetre digital, es farà una medició de temperatura a la porta d’entrada per demostrar que és inferior a 37º.

Abans d'entrar es desinfectarà les mans amb una solució hidroalcohòlica.

Mantindrà una distància de seguretat d’almenys 1,5 m en tot moment amb les persones.

desinfectarà de nou les mans amb la solució hidroalcohòlica.

S’emportarà i llançarà els material de rebuig al contenidor més proper.

HOMOLOGACIÓ I CERTIFICACIÓ

Homologació com empresa de Seguretat per la Direcció General de Policia (DGP) 2017/005

Certificació en execució i manteniment d’instal·lacions de protecció, detecció, comunicació, alarma i extinció d’incendis.

homologación y certificación

Sol.licita la teva alarma Protegim

Sol·licita la alarma per la teva empresa