Avantatges de l’alarma per a ajuntaments

El sistema Protegim és ideal per ajuntaments. A més a més de triar un sistema de proximitat, podem protegir tota mena de propietats municipals com pisos, oficines, casals, teatres, centres educatius o el mateix edifici de l’ajuntament.

Abast de l’alarma per a grans instal·lacions (inclòs)

El senyal de la central té un gran abast, i emet tant en horitzontal com en vertical, permetent connectar fins a 200 dispositius i cobrir grans edificis amb una sola connexió d’alarma. 

Repetidors de senyal (disponible com a extra)

Amplifica l’abast de l’alarma afegint repetidors de senyal. 

Compleix la normativa (inclòs)

La nostra alarma disposa d’una doble connexió via Ethernet i GSM, i certificat d’Instal·lació de Grau 2 per poder complir amb la normativa. 

Gestió de privacitat i protecció de dades (inclòs)

Gestiona els permisos restringint l’accés a les fotos, i la visibilitat de les càmeres d’acord amb les teves preferències i les normatives de protecció de dades. A més a més, les imatges es troben encriptades per una major ciberseguretat. 

Integració amb centres de control (disponible com a extra)

Podem configurar perquè puguis controlar totes les alarmes des d’un centre de control amb personal municipal de seguretat. 

Els nostres kits d’alarma empresa

Els nostres kits d’alarma empresa

Sol.licita la teva alarma Protegim

Sol·licita la alarma per la teva empresa