Central i senyals

Descobreix com funciona el panell central, i els protocols d'enviament dels senyals

Característiques

Protegim - Jeweller

Protocol d’enviament de senyals d’alarma

Jeweller és la nostra tecnologia de ràdio patentada, dissenyada per a la protecció avançada de propietats residencials i comercials. La tecnologia permet la comunicació bidireccional entre els dispositius del sistema per a la transmissió instantània d’alarmes. Les dades transmeses s’encripten mitjançant un xifrat de blocs amb una clau dinàmica. El nostre sistema detecta inhibicions i notifica les dificultats als usuaris, així com a una central receptora d’alarmes.

Protocol d’enviament d’imatges

Wings és el protocol de ràdio d’alta velocitat encarregat d’enviar la verificació fotogràfica de les alarmes als usuaris i a la central receptora per una avaluació detallada de la situació.. Permet als detectors amb càmera enviar verificacions d’alarma visual al hub.

Es tracta d’un protocol que funciona en paral·lel a Jeweller, prioritzant en tot moment les primeres fotos de cada detector sense afectar a la rapidesa de l’enviament dels senyals d’alarma.

Característiques

Característiques

Sistema antisabotatge

La teva protecció no es pot interrompre sense que tu i la central receptora us doneu compte. El sistema notifica sobre el funcionament dels dispositius, errors de connexió o fallades d’alimentació i manté un registre de tots els esdeveniments dels sistema. Durant una apagada, el panell central es mantindrà en funcionament gràcies a la bateria de reserva. En cas d’interferència del senyal de ràdio, el panell passarà a la freqüència alternativa i notifica als usuaris i la central receptora d’alarmes. Si es talla el cable d’Ethernet, les nostres centrals poden passar automàticament a GSM (2G,3G/4G)

Panell de control

El panell de control gestiona tots el dispositius del sistema de seguretat. La seva funció és notificar qualsevol amenaça als usuaris i a la central receptora d’alarmes de forma instantània. L’ús de la comunicació bidireccional permet a la central enviar senyals d’alarma, controlar els dispositius de forma remota i supervisar constantment l’estat del sistema.

A diferència d’altres companyies la central de Protegim s’instal·la adherida a les parets en un lloc ocult perquè els intrusos no puguin accedir amb facilitat.

Característiques

Característiques

Repetidor de senyal

ReX 2 augmenta l’abast de tots els dispositius i estableix un enllaç confiable entre ells i el hub. Les nostres centrals admiten fins a 5 ReX 2, el que es permet cobrir fins a 35km2 i protegir instal·lacions molt grans com a grans masies, complexos de magatzems, escoles, centres de negocis de diverses plantes, centres esportius, promocions immobiliàries i fàbriques a gran escala.

Detecció interior

Detecció exterior

Accessoris

Videovigilància

Sol.licita la teva alarma Protegim

Sol·licita la alarma per la teva empresa