Preguntes freqüents

A Protegim tenim una política de cuidar del nostres treballadors, perquè ells i elles cuidin del nostres clients. 

Tenim una figura que és el gestor d’instal·lació que vetlla per la teva satisfacció amb la instal·lació, perquè entenguis el funcionament de l’alarma i com connectar-la i desconnectar-la.

Al nostre servei gaudiràs de documentació, aplicacions i d’atenció en català amb tots el departaments.

Som una empresa de Catalunya per a clients de Catalunya.

Els dispositius que utilitzem han rebut els premis més prestigiosos en els events professionals més rellevants del món. A més, el sistema ha aconseguit la màxima puntuació, després de ser evaluada per cinc laboratoris independents.

La central fa saltar l’alarma immediatament si algú intenta interferir el sistema. També és immune als intents d’inhibició, virus i ciberatacs, a més, s’actualitza online de forma regular per afegir noves funcions.

L’alarma Protegim està connectada a una central receptora d’alarmes que verifica en tot moment les intrusions i intents de sabotatge, talls de llum, descartant les falses alarmes, i avisa al titular de l’alarma en tot moment i a la policia en cas necessari.

A Protegim només has d’abonar una quota mensual i no hauràs preocupar-te de res. Aquesta quota inclou l’estudi de seguretat, la instal·lació, l’ús de la aplicació mòbil, el lloguer dels equips, el manteniment, la teva connexió 24 hores amb la central receptora d’alarmes i l’alta en la policía.

A Protegim el nostre compromís amb la satisfacció del client també s’aplica a l’hora deixar-te marxar. Amb nosaltres no tens permanència. El contracte es signa per 24 mesos (Ha de tindre una durada específica per llei) Si marxes abans de complir el contracte no hauràs d’abonar les quotes pendents, només has de pagar l’import de gestió de l’alarma no amortitzat, els descomptes gaudits si la teva baixa es produeix abans de l’any, i retornar els equips en cas que siguin de lloguer.

El manteniment està inclòs a la teva quota i assegura un correcte funcionament. Inclou una revisió anual presencial del teus dispositius, substitució de d’equips de lloguer en cas necessari i sense cost (sempre que no s’hagin fet malbé per causa  d’un mal ús per part de l’usuari) aixì com un monitoratge en remot.

L’horari del servei d’atenció al client és de dilluns a dijous de 9 a 18 hores, i divendres de 8 a 14 hores. Si té qualsevol incidència fora d’aquest horari, pot contactar amb la central receptora d’alarmes que pot sol·lucionar la major part de les incidències en remot.

Es poden afegir o treure dispositius  a la alarma contractada en qualsevol moment.Tant en la modalitat de compra d’equips com el la modalitat de lloguer d’equips, el client tindrà un import afegit a la seva quota mensual i podrà escollir si fer el pagament de la instal·lació o amortitzar-la en els propers 24 mesos des de la instal·lació del addicional. 

Hi ha equips que no requereixen d’instal·lació i que es poden configurar de forma remota. En aquestos casos s’enviaran al client que deurà fer-se càrrec de les despeses.

Oferim la possibilitat d’adquirir els equips fem un pagament inicial i pagar una quota mensual més reduïda que inclou la instal·lació i alta, la connexió, el manteniment i l’ús de l’aplicació.

Si disposes d’una alarma ja instal·lada compatible amb el nostre servei pots connectar-te amb nosaltres i gaudir de l’alta, la connexió, el manteniment i l’ús de l’aplicació amb una quota mensual que dependrà del nombre de dispositius. 

El canvi de domicili té un cost de 70 € sempre i quan el client faci la desinstal·lació seguint el manual i porti pel seu compte els equips al nou domicili

Pel que fa als pagaments, el servei estàndard és per domiciliació mensual però podem desenvolupar pagaments amb factura o pagaments anuals 

La facturació del servei es fa per avançat, i es realitza de l’1 al 5 del mes

Les baixes del servei s’han de sol·licitar amb un mes d’antelació. En el cas que la sol·licitud es formalitzi presentant la documentació requerida a partir del dia 25 del mes es considera com a rebuda el més següent. 

Executem una doble connexió de l’alarma mitjançant Ethernet i GSM utilitzant qualsevol tipus de cobertura mòbil, el que la fe gairebé tan consistent com una alarma cablejada.

El nostre sistema pot protegir propietats de qualsevol tamany. Tots els dispositius es comuniquen a distàncies superiors a 2.000 metres, fent servir radiofreqüència.

Els sistemes interiors ignoren animals de fins a 50 cm d’alçada i de fins a 20 kg

Els sistemes exteriors ignores fins a 80 cm

Tanmateix tenim estratègies per instal·lar els dispositius a diferents graus de sensibilitat i en alçades i llocs que evitin falses alarmes per ignorar la mascota del client sigui del tipus que sigui.

HOMOLOGACIÓ I CERTIFICACIÓ

Homologació com empresa de Seguretat per la Direcció General de Policia (DGP) 2017/005

Certificació en execució i manteniment d’instal·lacions de protecció, detecció, comunicació, alarma i extinció d’incendis.

homologación y certificación

Sol.licita la teva alarma Protegim


Sol·licita la alarma per la teva empresa