Protegim,
L’alarma de proximitat

La millor tecnologia de seguretat, al servei dels catalans.

Contraincendis

Projecte de protecció contra incendis a mida

El nostre departament d’enginyeria s’encarrega de dissenyar els sistemes de seguretat PCI més apropiats, adaptant-se a les necessitats i característiques dels espais dels nostres clientes i complint amb la normativa contra incendis.

Els nostres serveis

 • Projectes a mida. Dissenyem l’estructura de la instal·lació, adaptant-nos a les teves necessitats. 
 • Instal·lació completa. Configurem i posem en marxa el teu projecte amb tota la instal·lació.  
 • Manteniment preventiu i correctiu. Realitzem controls i supervisions de forma periòdica i substituim i reparem els components averiats.
 • Homologació. Comptem amb les normatives RASIC 005008088 i ISO 9001 amb més de 20 anys d’experiència i trajectòria en el sector.

Sistema intel·ligent que detecta i actuaElements de protecció davant un incendi

Els nostres projectes incorporen tot tipus d’elements i sistemes PCI per prevenir, extinguir, detectar i protegir de forma pasiva davant del foc:

 • Detectors. Aparells tecnològics per detectar i localitzar automàticament l’incendi.
 • Dispositius d’extinció. Col·locació de dispositius per extingir el foc en zones on no seria possible d’apagar amb només extintors.
 • Disseny d’evacuació natural del fum. MItjançant la ventilació forçada i els exutoris ens protegim del fum generat pel foc.
 • Revisió i canvi d’extintors i mànegues. Anualment, supervisem aquests elements per prevenir l’inici d’un possible incendi.
 • Senyalització i enllumenat d’emergència. Ajudem a evacuar la zona incendiada de forma més seguretat, indicant les sortides al personal de l’interior.

Riscos de no tenir un sistema contra incendis

La prevenció és el millor remei per evitar un incendi, i avui en dia una necessitat. Això ho indiquen les estadístiques, durant l’any 2018, segons UNESPA (Associació Espanyola d’Asseguradores) durant el 2018 es van registrar prop de 7500 incendis en instal·lacions industrials, l’equivalent a un sinistre per hora. Xifres que van en augment i arriven a fer por, com en el cas de les llars, on segons les estadístiques a Espanya els bombers apaguen un incendi domèstic cada 3 minuts i mig.  

Els riscos de patir un incendi són múltiples. Des de danys materials i infraestucturals, passant per la pèrdua de l’activitat de treball temporalment, fins el pitjor escenari possible, la pèrdua de vides humanes.

Causes més probables de riscos en les empreses

L’incorrecte o nul manteniment de les instal·lacions, la inexistència de personal especialitzat i la falta d’informació de com actuar davant una emergència d’aquest tipus són algunes de les característiques que augmenten els riscos de patir un incendi en les empreses.

A continuació esmentem algunes més:

 
 • D’origen elèctric. Cables en mal estat, endolls espatllats, o curtcircuits…) acumulació de productes inflamables (plàstics, papers, pintures…)
 • Fugues de gas.  Desemboquen en explosions. 
 • Fricció i frecs per màquines.
 • Espurnes mecàniques.
 • Substàncies combustibles.
 

Manteniment i revisions contra incendis

Des de Protegim mantenim més de 10.000 equips i elements de protecció amb les últimes solucions tecnològiques, sempre amb una gestió eficaç i de forma ràpida. La nostra empresa coneix quin és el problema i per això avaluem el risc, analitzem la normativa i adaptem els períodes de revisions. T’oferim tenir el màxim control, amb l’aillament de les zones de tota l’empresa per aconseguir la millor protecció contra incendis. 

Per suposat, complim la normativa contra incendis i comptem amb les homologacions RASIC 005008088 i ISO 9001, que ens permeten realitzar el nostre treball amb la màxima seguretat i confiança pels nostres clients.

HOMOLOGACIÓ I CERTIFICACIÓ

Homologació com empresa de Seguretat per la Direcció General de Policia (DGP) 2017/005

Certificació en execució i manteniment d’instal·lacions de protecció, detecció, comunicació, alarma i extinció d’incendis.

homologación y certificación

Sol.licita la teva alarma Protegim

Sol·licita la alarma per la teva empresa