Contracte d’usuari final

Aquest Acord d’Usuari Final és un Contracte (“Acord”) entre l’usuari (d’ara endavant “vostè”) del Software i Productes (tal com es defineix a continuació), d’una banda, i ISP Seguretat SLU, amb CIF B67035253 i Ajax Systems CH amb nombre de registre HE 389004, d’ara endavant denominada “Protegim”, d’altra banda.

Si subscriu aquest Acord no com a persona, sinó en nom d’una empresa, el terme “vostè” es refereix a aquesta empresa, que es compromet a complir amb aquest Acord. Si actueu en nom d’una empresa en les vostres relacions amb nosaltres, confirmeu que teniu tots els fonaments legals i els permisos per actuar en nom d’aquesta empresa, i que no esteu obligat per cap dels seus reglaments interns o cap altre document legalment vinculant. .

Si us plau, llegiu detingudament els termes d’aquest Acord abans d’obrir o utilitzar qualsevol producte Protegim, inclosos els que s’indiquen a https://protegim.cat/sistema/

Els Productes poden contenir programari relacionat amb el Producte (“Software”), pel qual Potegim concedeix als seus clients una llicència per obrir-lo i utilitzar-lo només segons les indicacions d’aquest Acord.

Si no esteu d’acord amb els termes d’aquest Contracte, no feu clic al botó “Acceptar” ni a cap altre botó, independentment del seu nom, que confirmi la vostra aprovació per llegir i acceptar aquest Acord, i no feu servir el Producte; pot retornar immediatament el producte Protegim l’empresa ISP segurertat d’acord amb les lleis de protecció del consumidor aplicables. En fer clic a “Acceptar” o en obrir o utilitzar el Producte, accepteu estar subjecte als termes d’aquest Acord.

La secció “Limitacions del producte” (a continuació) defineix les limitacions del Software i dels serveis relacionats que es poden proporcionar mitjançant l’ús dels Productes, en relació amb les mesures de seguretat i els seus usos. Si us plau, llegiu atentament aquesta secció, ja que també esteu d’acord, entre altres coses, amb aquestes restriccions.

1. Objecte

Aquest Acord regula els drets i obligacions legals dels usuaris finals dels Productes i Software, d’una banda, i Protegim, de l’altra. Aquest Acord regirà els drets de propietat intel·lectual, la política de privadesa, les garanties i altres qüestions establertes en aquest Acord.

2. Relacions contractuals

Vostè declara i garanteix que té la capacitat de subscriure aquest Acord relacionat amb el Software i el Producte, i que és capaç i competent, dins de la seva jurisdicció o lloc de residència, per utilitzar i accedir al Programari i al Producte.

L’ús dels serveis que es puguin oferir mitjançant l’ús dels Productes està subjecte a restriccions addicionals, segons les quals vostè declara, garanteix i accepta utilitzar els Productes i el Software i confirma que interactuarà amb ells de manera que:

NO infringeix cap dret de propietat intel·lectual, ni cap altre dret de Protegim, ni cap altre dret de tercers;

NO infringeix cap llei o reglament;

NO ÉS maliciós, fraudulent, enganyós, amenaçador, abusiu, desacreditador, obscè o d’una altra manera inacceptable;

NO posa en perill la seguretat del vostre compte o d’una altra persona al qual podeu accedir mitjançant l’ús dels Productes i/o Programari, independentment del nivell d’accés;

NO permet obtenir de cap manera la contrasenya de cap usuari, la informació del compte o qualsevol altra informació de seguretat;

NO compromet la seguretat de cap xarxa informàtica i/o trenca cap contrasenya i/o codi de xifratge de seguretat;

NO descompil·la, fa enginyeria inversa del programari i dels productes ni intenta obtenir el codi font del programari i/o utilitzar-lo en el desenvolupament de cap altre programari derivat, cap algorisme de programari independent o la seva part.

Aquest Acord us atorga certs drets legals. És possible que tingueu altres drets addicionals segons la vostra jurisdicció.

3. Llicència

D’acord amb els termes i condicions descrits en aquest Acord, Protegim us concedeix una llicència limitada, no exclusiva, no subllicència i intransferible per instal·lar i utilitzar el Programari únicament com a codi font integrat al Producte Protegim que teniu o control legalment i només per al vostre ús personal i no comercial dels Productes. No teniu permís (i no heu de permetre que altres persones) llogar, distribuir, transferir, modificar, explotar comercialment o subllicenciar el Programari, o utilitzar el Programari sota un acord de compartició o de qualsevol altra manera no autoritzada. A més, la llicència no us atorga el dret d’utilitzar el Programari de cap manera com a codi llegible pels humans (codi font). No se us permetrà fer còpies del Programari o de la documentació que l’acompanya amb una finalitat diferent a la de fer una còpia de seguretat de la informació generada mentre feu servir el Programari i els Productes Protegim.

4. Altres programaris

Aquest Acord no s’aplica a cap programari de codi font obert inclòs als Productes ni a cap programari de tercers que tingui llicència per separat segons els termes de diversos acords de llicència separats (“Altre programari”). Un altre programari no està subjecte als termes i condicions d’aquest Acord, però se us proporciona d’acord amb els termes de qualsevol acord de llicència rellevant amb tercers (d’ara endavant, “Altres Condicions de Programari”). Els drets d’autor d’un altre programari pertanyen a les parts interessades especificades a les Condicions d’altre programari. Qualsevol termes d’aquest Acord que estiguin en conflicte amb els termes de qualsevol acord de llicència per a un altre programari no s’aplicarà a l’altre programari. Res d’aquest Acord no limitarà els vostres drets ni us atorgarà drets que substitueixin els termes de qualsevol llicència d’usuari final aplicable per a un altre programari.

5. Actualització de programari

De tant en tant, Protegim pot proporcionar actualitzacions, millores, pedaços, correccions d’errors i altres modificacions per millorar el Programari i els serveis relacionats (“Pedaços”). Reconeixeu que potser haureu d’instal·lar Pedaços per continuar accedint i utilitzant els Productes i el Programari per als Productes. Pedaços que s’instal·laran automàticament per un dispositiu o manualment per un usuari d’acord amb la configuració del dispositiu. També podeu desactivar les actualitzacions periòdiques dels nostres Productes. Tanmateix, Protegim pot publicar actualitzacions que solucionin errors crítics i augmenten la seguretat dels Productes. Per augmentar el vostre nivell de seguretat, accepteu la instal·lació automàtica d’actualitzacions de Productes, si és tècnicament factible, sense cap avís addicional i, independentment de si aquesta funció d’actualització automàtica està habilitada o desactivada per al vostre Producte, si és absolutament necessari per garantir el correcte funcionament dels vostres Productes. o permetre el xifratge o la correcció d’errors crítics.

6. Prohibició de cessió i enginyeria inversa

Qualsevol modificació, enginyeria inversa, compilació inversa o desmuntatge del Programari està estrictament prohibida. Tanmateix, si sou resident de la Unió Europea (“UE”), Protegim us proporcionarà, a petició per escrit, qualsevol informació necessària perquè el programari interactuï amb altres programes dins de l’àmbit de la Directiva de la UE sobre protecció legal de programes informàtics.

7. Indemnització

Per la present, accepteu protegir Protegim de qualsevol responsabilitat per qualsevol reclamació i compensar les pèrdues, obligacions, danys, multes, sancions, costos i despeses (inclosos els honoraris d’advocats) derivats del vostre incompliment d’aquest Acord.

8. Drets de Propietat, Secrets Comercials

Vostè reconeix i accepta que (a) tots els drets d’autor i altres drets de propietat intel·lectual a tot el món, i (b) els drets de propietat del Programari i totes les còpies posteriors del mateix, independentment de la forma o el transportista, són propietat exclusiva de Protegim i els seus proveïdors (si aplica). Reconeixeu i accepteu que el Programari conté secrets comercials valuosos i altra informació de propietat de Protegim i els seus proveïdors, que no està disponible per a un usuari mitjà d’Internet, que no utilitza el Programari i els Productes. Accepteu mantenir la confidencialitat d’aquesta informació comercial i de propietat, i reconeixeu que qualsevol incompliment real o potencial d’aquesta obligació causarà un dany immediat i irreparable, que no es pot compensar adequadament per mitjans monetaris. En cas d’incompliment d’aquesta disposició, Protegim tindrà dret a deixar immediatament de mantenir l’operativitat (deixar de prestar serveis) de la vostra còpia del Programari i dels Productes sense cap avís i una compensació addicional. També s’informa que qualsevol divulgació de la informació continguda al Programari o la informació sobre els Productes que utilitzeu a tercers pot danyar la vostra propietat o el vostre benestar i posar en perill la vostra seguretat. No compartiu aquesta informació amb tercers per evitar conseqüències negatives per a vostè. També confirmes el teu consentiment i garanteixes que qualsevol informació rebuda, inclosa, entre d’altres, del Servei Tècnic de Protegim, en relació amb la resolució de la teva sol·licitud adreçada a Protegim, no es transferirà de cap manera a ningú i es mantindrà coneguda. només a vostè com a destinatari d’aquesta informació.

9. Drets d’autor i marques comercials

Tots els materials i contingut informatiu del lloc web de Protegim (www.protegim.cat), a Protegim mòbil o altres aplicacions, i dins del seu programari són propietat i s’utilitzen per Protegim. No teniu permís per copiar, distribuir o divulgar d’una altra manera cap material o contingut informatiu (inclosos logotips, imatges o dades), ni utilitzar-lo de cap manera que sigui incompatible amb els drets exclusius del propietari dels drets d’autor o del propietari de la marca comercial, tret que tingueu el nostre permís per escrit per fer-ho. Qualsevol element i objecte utilitzat al Programari, incloent, entre d’altres, imatges (tant estàtiques com dinàmiques), textos, funcionalitats, interfície d’usuari, pistes d’àudio i sons i combinacions de colors, són propietat intel·lectual de Protegim i només es poden utilitzar. com a part del Programari per a l’ús del Programari, tal com es descriu a l’Acord. No teniu permís per descompondre el Programari ni extreure cap element/objecte del Programari. Tampoc teniu dret a crear còpies de cap element/objecte copiant des del Programari, així com a fer captures de pantalla amb finalitats diferents de notificar al Servei d’Assistència Protegim de qualsevol problema tècnic que es pugui produir en utilitzar el Programari o els Productes. Qualsevol dret no concedit expressament a vostè sota la llicència d’acord amb aquest Acord o qualsevol altre acord aplicable pertany a Protegim.

10. Política de privadesa

Protegim es compromet a protegir la vostra privadesa pel que fa a qualsevol informació que es reculli sota els termes d’aquest Acord. En comprar i utilitzar productes i programari Protegim, reconeixeu que heu acceptat aquest Acord i que accepteu la política de privadesa que s’estableix al nostre lloc web (https://protegim.cat/avis-legal/). Amb el propòsit de proporcionar el nostre servei de garantia, funcions d’assistència tècnica i/o reparació de dispositius, Protegim es reserva el dret de sol·licitar afegir el nostre compte a alarmes@protegim.cat com a administrador o usuari PRO al vostre dispositiu. Dit això, Protegim assumirà totes les garanties i condicions de confidencialitat, lògiques i aplicables en aquestes circumstàncies. Després d’haver completat el manteniment de l’aplicació i processat la vostra sol·licitud, podeu enviar a Protegim la vostra sol·licitud per eliminar el compte del vostre dispositiu. El nostre compte a alarmes@protegim.cat no s’eliminarà del vostre dispositiu fins que no hàgiu enviat la vostra sol·licitud, i romandrà en mode de repòs fins que rebem una nova sol·licitud d’assistència tècnica de la vostra part.

Mitjançant l’ús dels Productes i/o el Programari i afegint els identificadors únics (com ara el nom d’usuari, la funció i l’adreça de correu electrònic) dels usuaris que heu connectat al vostre compte (incloent la informació sobre vosaltres, tal com s’indica més amunt), confirmeu que heu rebut i proporcionat la informació i les dades sobre aquests usuaris, que heu recopilat i proporcionat d’aquesta manera, amb el consentiment total i incondicional dels propietaris d’aquestes dades i amb la comprensió de l’abast i la finalitat de l’ús.

En comprar i/o utilitzar els productes i programari Protegim amb finalitats comercials (per exemple, com a eina de lliurament de serveis), confirmeu que us uniu a aquest Acord, accepteu la Política de privadesa que es descriu al nostre lloc web (https://protegim.cat/avis-legal/), i reconeix i garanteix que la Política de privadesa de Protegim es respecta en la mateixa mesura que la preveu respecte a qualsevol tercer i/o tots els usuaris dels Productes, a la informació a la qual Protegim li ha concedit accés. A més, vostè garanteix que té la capacitat i els mitjans adequats per fer complir la política anterior.

11. Absència de drets implícits

Els drets que Protegim no us hagin concedit expressament no es concediran de cap manera; no hi ha drets implícits en aquest Acord.

12. Durada i extinció

Aquest Acord entrarà en vigor des del moment en què utilitzeu per primera vegada el Programari o els Productes i serà vàlid fins a la seva terminació. Podeu rescindir l’Acord en qualsevol moment enviant un avís per escrit a Protegim a serveitecnic@protegim.cat; tanmateix, l’Acord no es rescindirà tret que hagis deixat d’utilitzar els Productes i el Programari completament. A més, l’Acord es rescindirà immediatament si vostè ha incomplert qualsevol dels termes d’aquest Acord. En finalitzar l’Acord, les llicències que s’estableixen en aquest Acord es rescindiran immediatament i vostè accepta deixar de tenir accés a l’ús dels Productes, el Programari i la documentació. També confirmeu que, en finalitzar l’Acord, el vostre accés al Programari, així com qualsevol suport dels Productes, quedarà rescindit o limitat. Qualsevol disposició sobre confidencialitat, protecció de dades personals, propietat intel·lectual, procediment de resolució de controvèrsies i qualsevol llei aplicable, i qualsevol altra disposició que per la seva naturalesa segueixi vigent, romandran en vigor a la finalització d’aquest Acord.

13. Lleis i jurisdicció

Aquest Acord  es regeixeix per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

14. Exempció de responsabilitat de la cessió

No podeu cedir ni transferir cap dels vostres drets d’acord amb aquest Acord. Qualsevol reclamació de cessió o transferència contrària a aquesta clàusula es considerarà nul·la.

15. Garantia

La garantia del producte es pot trobar al lloc web del fabricant dels dispositius que utilitza Protegim, a https://ajax.systems/warranty/ o a la secció “Garantia” del manual.

16. Exempció de garanties

Independentment de qualsevol disposició i d’acord amb la llei aplicable, Protegim proporciona el programari “tal com és” i renuncia i exclou totes les garanties i condicions no previstes per la llei, expresses o implícites, incloses les garanties implícites d’idoneïtat per a un propòsit particular. , la propietat, l’ús ininterromput, la precisió i la no infracció de cap dret de tercers. Protegim no garanteix cap resultat específic en l’ús del programari. Protegim no garanteix ni assumeix cap responsabilitat per la qualitat i la integritat de la funcionalitat dels Productes si el Producte Protegim s’ha instal·lat sense la implicació de instal·ladors autoritzats. Tampoc Protegim garanteix ni assumeix cap responsabilitat per (a) la qualitat i la integritat de la funcionalitat dels Productes, (b) el vostre accés a la funcionalitat si heu transmès a un tercer qualsevol informació d’identificació relacionada amb els vostres Productes, com ara com a ID del producte i/o l’adreça de correu electrònic que heu utilitzat per activar els Productes i/o el número de telèfon mòbil que heu utilitzat per activar els Productes.

17. Limitacions d’ús del producte

Reconeixeu que no podeu utilitzar els Productes i el Programari per a cap emergència tret que utilitzeu serveis de seguretat de tercers, ja que Protegim no és una empresa receptora d’alarmes sino proveïdora i instal·ladora de sistèmes, i la funcionalitat dels Productes i el Programari es limita només a supervisar les instal·lacions on es troben els Productes instal·lats.  Enteneu que el Producte i el Programari no són un sistema de notificació d’emergència controlat per una part externa, i Protegim no supervisarà cap alerta d’emergència ni enviarà cap equip de resposta d’emergència a cap instal·lació o instal·lacions on el Producte estigui instal·lat en cap cas d’emergència. Haureu d’utilitzar el Programari i els Productes sota el vostre propi risc o contractant els serveis d’un tercer.  Protegim declina qualsevol responsabilitat de qualsevol pèrdua o dany derivat de l’ús del Programari o del Producte, incloses les pèrdues, responsabilitats o danys causats a vostè personalment, la seva propietat, possessions personals (incloent-hi el Producte, altres Productes o perifèrics connectats a qualsevol dispositiu, ordinador o qualsevol dispositiu mòbil), dades, casa, apartament, habitatge, edifici o lloc de residència, o qualsevol altra instal·lació. Les dades de contacte del Servei d’Atenció al Client de Protegim no es poden considerar una solució de rescat per a persones en risc en cap instal·lació on s’instal·li i/o s’utilitzi el Producte, i el Servei d’Atenció al Client de Protegim no serà un substitut adequat per a cap servei de resposta d’emergència. Qualsevol situació d’emergència o que amenaça la vida s’ha d’informar als serveis de resposta adequats del vostre país.

Protegim no acceptarà cap responsabilitat per cap acció o inacció de qualsevol tercer que presti serveis de resposta d’emergència.

18. Limitació de responsabilitat

Res d’aquest Acord (inclòs tot el que s’indica a la disposició “Limitació de responsabilitat”) intentarà excloure o limitar la responsabilitat que no es pot excloure o limitar segons la llei aplicable. En la màxima mesura que permeti la llei, a més de la responsabilitat anterior, Protegim renunciarà i exclourà per a si mateix i els seus proveïdors qualsevol responsabilitat basada en un contracte, qualsevol violació de la llei (incloent-hi la negligència i la responsabilitat directa), o d’una altra manera per qualsevol responsabilitat directa, danys indirectes, especials o punitius de qualsevol tipus, qualsevol pèrdua d’ingressos o beneficis, pèrdua de negoci, pèrdua de qualsevol informació o dades, o qualsevol altre dany derivat de qualsevol venda, instal·lació, manteniment, ús, operació o en relació amb ella, fallada o interrupció del Programari o dels Productes, fins i tot si Protegim o els seus proveïdors han estat conscients de la possibilitat d’aquests danys. La responsabilitat de Protegim es limitarà a reparar, substituir o reemborsar el preu dels productes o serveis (a criteri de Protegim), que, al seu torn, no ha de entrar en conflicte amb les lleis locals de protecció del consumidor.

19. Aplicació Parcial

Si alguna clàusula d’aquest Acord es considera invàlida, il·legal o inaplicable, això no afectarà de cap manera l’equitat, la legalitat i l’execució de les clàusules restants, i qualsevol clàusula que s’hagi de substituir es considerarà vàlida i substituïda automàticament. , clàusula legal i exigible amb les mateixes intencions i conseqüències econòmiques.

20. Notificacions

Protegim us pot enviar notificacions per correu electrònic i/o al vostre número de telèfon mòbil. Les notificacions s’enviaran a l’adreça de correu electrònic o al número de telèfon mòbil que hàgiu especificat quan feu servir els Productes o el Programari.

21. Exempció de drets

Les exempcions de responsabilitat de Protegim sobre qualsevol dels seus propis drets no seran vàlides tret que es proporcionin per escrit. Qualsevol renúncia per part de Protegim del seu dret a exigir el compliment de qualsevol de les clàusules d’aquest Acord en una instància no es considerarà una renúncia dels seus drets en virtut de cap altra clàusula i/o d’aquesta clàusula en cap altre cas.

22. Noms i numeració

Qualsevol nom, encapçalament o numeració de qualsevol part d’aquest Acord, així com el títol de l’Acord, s’ha de fer només per comoditat i no s’utilitzarà per interpretar aquest Acord.

23. Acord complet i esmenes

Aquest Acord establirà l’abast complet de qualsevol acord relacionat amb aquest Acord entre vostè i Protegim. L’Acord substituirà qualsevol acord anterior (tant per escrit com oral) pel que fa al Programari i/o als Productes. En cas de canvis en aquest Acord, Protegim us notificarà aquests canvis a través del lloc web Protegim.cat (publicant un Acord actualitzat), o enviant-vos una notificació per correu electrònic o informant-vos mitjançant notificacions als Productes i/o al mòbil. aplicacions per als Productes. Si continueu utilitzant els Productes o el Programari, es considerarà una acceptació dels canvis anunciats per part vostra. És responsabilitat vostra supervisar els canvis, així que si us plau, consulteu el lloc web Protegim periòdicament. Protegim garanteix que la versió de l’Acord publicada al lloc web de Protegim amb la data més propera a la data de l’ús del Programari o del Producte està actualitzada.

24. Preguntes o informació addicional

Si teniu cap pregunta sobre aquest Acord, poseu-vos en contacte amb AJAX enviant-nos un correu electrònic a serveitecnic@protegim.cat

L’Acord entrarà en vigor a partir de la data de compra/inici d’ús del Producte o Programari Protegim i, per als usuaris existents, des de la data de la seva publicació en aquest lloc web.

Aplicat des del 08 de maig de 2023

Sol.licita la teva alarma Protegim

Sol·licita la alarma per la teva empresa